Skip to main content
09-06-2018

Nieuwsflits 36 2017-2018


Beste ouder(s)/verzorger(s) en abonnees,

 

Hierbij weer de laatste nieuwtjes vanuit Kindcentrum Kloosterzande:

 

Nieuws vanuit ’t Getij:

-          Denkt u aan het inleveren van het inschrijfformulier m.b.t. bescherming persoonsgegevens?

-          Aankomende dinsdag zullen de kleutergroepen op schoolreis gaan. 19 juni a.s.  staat de schoolreis voor de groepen 3 t/m 8 op de planning. Denkt u aan tijdige betaling en vanaf groep 3 ook aaneen geldig legitimatiebewijs?

-          Donderdag 14 juni a.s. zal groep 7 deelnemen aan het praktisch verkeersexamen in Hulst.

-          Groep 8 is inmiddels druk bezig met de musical. Alle scenes worden volop gerepeteerd en ook aan het decor wordt hard gewerkt.

-          Het kindcentrumkunstwerk in de hal begint langzaam vorm te krijgen. Onze kunstenaressen Linda en Nadia zijn druk bezig om alle individuele kunstwerken te verwerken in het grote kunstwerk. Er is al een stuk van ‘het noorderlicht’ en de aanvliegroute van de uilen zichtbaar……

-          Deze week hebben we een digitale vragenlijst vanuit onderwijsgroep Perspecto  uitgezet. We hopen  wederom  op een grote respons.

-          Donderdag a.s. zal de eerste bijeenkomst van de kindcentrumraad worden gehouden; onderwerpen die op de agenda staan zijn o.a. ouderbetrokkenheid, werkdrukgelden, schoolgids en groepsformatie . De kindcentrumraad bestaat uit geledingen vanuit ’t Poppeke, Foxkidz en de medezeggenschapsraad van ’t Getij.

-          In de week van 18 juni zullen de schoolfoto’s klaar zijn.  Het ophaalschema  zal volgende week bekend worden gemaakt.

 

Nieuws vanuit t Poppeke:

Dinsdag was een bewolkte dag met hier en daar een spettertje regen. De peuters deden de regendans om de zon tevoorschijn te toveren maar helaas had het weinig resultaat. Woensdag brachten we een bezoekje aan de speeltuin, want gelukkig was het weer mooi weer. We hebben heerlijk gegleden van de glijbaan, geklommen op de klimrekken. ‘s Middags konden we lekker met het water spelen. De bso-ers hebben gebadmintond met het nieuwe badmintonset en speelden heel wat rondjes bingo waarbij er mooie prijzen werden gewonnen. Onze vaderdagcadeaus zijn bijna allemaal klaar en liggen vast al bij heel veel kinderen goed verstopt.

 

Een prettig weekend toegewenst!

 

Met vriendelijke groet namens alle medewerkers van het Kindcentrum,

Godfried Blaeke

(dir.)

 


< Nieuwsflits 35 2017-2018