Skip to main content

Informatie voor de ouder(s)/verzorger(s) van groep 1 en 2

Wij vinden het erg belangrijk dat de informatie naar ouder(s)/verzorger(s) toe omtrent allerlei zaken goed verloopt. Dit komt ook de kwaliteit van ons onderwijs ten goede.

Daarom hebben we voor u een speciale pagina samengesteld.

 

De schooltijden:

Maandag         8.45-12.15    13.00- 15.00

Dinsdag          8.45-12.15    13.00- 15.00

Woensdag       8.45- 12.15

Donderdag      8.45- 12.15    13.00- 15.00

Vrijdag           8.45-12.15     13.00- 14.30

Vanaf 8.30 u en vanaf 12.45 u is er altijd een leerkracht (van groep 3)  op het schoolplein. Deze houdt toezicht op het schoolplein De kinderen van de groepen 1 en 2 mogen 's ochtends vanaf 08.30 uur  naar binnen worden gebracht. U mag dan meelopen en uw kind naar de klas toe begeleiden. De groepsleerkrachten van groep 1/2 zijn in hun klas aanwezig.

Brengen en halen:

De kinderen mogen in de ochtend tussen 8.30 uur en 8.45 uur naar binnen gebracht worden. De jas wordt aan de kapstok gehangen en de juf begroet het kind aan de deur. Als de schooldag voorbij is, komen alle groepen met hun leerkracht naar buiten. Hier kunnen de kinderen opgehaald worden. Elke groep heeft een vaste staanplaats op het plein. Voor groep A is dit een vierkant, voor groep B een driehoek en voor groep C een rondje.

Oudergesprekken:

Twee keer per jaar wordt u uitgenodigd door de leerkracht voor een 10 minuten gesprek. Er wordt gepraat over de ontwikkeling van uw kind a.d.h.v. ons leerlingvolgsysteem: “KIJK”. Na dit gesprek krijgt u het besproken rapport ter inzage mee naar huis. Voor de kinderen van groep 2 is er aan het begin van het schooljaar een gesprekje. U als ouder(s)/ verzorger(s) krijgt de gelegenheid om over het emotionele welzijn van uw kind te praten.

 

Gymkleding:

Elke week gaan we gymmen. Hiervoor hebben we gymkleding nodig. Het is handig als in een  stoffen tas zit: een korte broek, T-shirt en gymschoenen voorzien van hun naam.

Deze tas blijft op school en wordt vóór een vakantie mee naar huis gegeven om te wassen.

Fruit eten:

Iedere ochtend wordt er gezamenlijk iets gegeten en gedronken. Wilt u aan uw kind een tas meegeven met daarin iets te eten en te drinken, bij voorkeur geen snoep, maar liefst zo gezond mogelijk! Het is voor uw kind makkelijk als het fruit op stukjes, in een bakje zit.

Verjaardag vieren en traktatie:

Het is altijd een groot feest als uw kind jarig is!

Op school wordt hieraan natuurlijk ook aandacht besteed. Wij vinden het gezellig als u de verjaardag mee komt vieren. Er mag deze dag ook op iets lekkers getrakteerd worden, het liefst iets gezonds. Er mag niet gefilmd worden, omdat geluidsfragmenten inbreuk maken op de privacy van de groep. Het maken van foto’s mag wel. Wilt u zelf aangeven aan de leerkracht, op welke dag u de verjaardag viert.

Thema’s:

De groepen 1 en 2 werken rondom thema’s. Deze periodes duren ongeveer 6 weken. In deze weken komen allerlei activiteiten aan bod, om de ontwikkeling te stimuleren.

Deze liggen op het gebied van:

- lees/schrijf activiteiten

- reken/wiskundige activiteiten

- constructieve activiteiten

- gespreksactiviteiten

- muzikale activiteiten

- spel activiteiten

- echt/uitstapjes

Tijdens een thema kan het voorkomen, dat de kinderen een uitstapje/excursie maken. Hierover zullen we u steeds op de hoogte brengen.

 

“Kom eens kijken” middag en vieringen:

Gedurende het schooljaar is er een  “kom eens kijken” middag. De juiste datum kunt u terug vinden in de schoolagenda op de website. Tijdens deze viering laten de kinderen een stukje zien, waarmee we in de klas bezig zijn geweest. De middag is van 14.00 u tot 15.00 u. In de loop van het schooljaar komen er nog andere vieringen aan bod, die de leerkrachten samen met de kinderen houden.

Deze vieringen zijn:

- Sinterklaas

- Kerst

- Carnaval

- Pasen

- Verjaardag van de leerkracht.

 

Zindelijkheid en plassen:

Als uw kind naar school komt, gaan we ervan uit dat het zindelijk is en dat het zelfstandig naar de wc kan. Wilt u a.u.b. uw kind even laten plassen voordat het naar school toe komt. Het is voor de leerkracht prettig dat het eerste half uur niet iedereen naar de wc toe loopt.