Spring naar hoofd-inhoud

Informatie voor de ouder(s)/verzorger(s) van groep 1 en 2

 

 

Informatie voor de ouder(s)/verzorger(s) van groep 1 en 2 van basisschool ’t Getij.

Wij vinden het erg belangrijk dat de informatie naar ouder(s)/verzorger(s) toe omtrent allerlei zaken goed verloopt. Dit komt ook de kwaliteit van ons onderwijs ten goede.

Daarom hebben we voor u een speciale pagina samengesteld en een presentatie gemaakt.

 

De presentatie kunt u bereiken via onderstaande link:

Presentatie groep 1 / 2

 

De schooltijden:

Maandag         8.30-14.30

 

Dinsdag           8.30-14.30

 

Woensdag       8.30-12.30

 

Donderdag      8.30-14.30

 

Vrijdag             8.30-14.30

 

Brengen en halen

De kinderen mogen in de ochtend tussen 8.20 uur en 8.30 uur naar binnen gebracht worden. De jas wordt aan de kapstok gehangen en de juf begroet het kind aan de deur.

Als de schooldag voorbij is, komen alle groepen met hun leerkracht naar buiten. Hier kunnen de kinderen opgehaald worden. Elke groep heeft een vaste staanplaats op het plein. Voor groep A is dit een vierkant, voor groep B een driehoek en voor groep C een cirkel. 

Verkeerssituatie rondom de school

In de straat waaraan de school staat, de Oosthof gelden de volgende verkeersregels in verband met de veiligheid van de kinderen:

  • Er is sprake van eenrichtingsverkeer; deze regel geldt ook voor fietsers!

  • In verband met de drukte aan het begin of einde van de schooldag, is het wenselijk (wanneer mogelijk) om te voet of met de fiets te komen. Wanneer u met de auto komt, dan kunt u parkeren in de daarvoor bestemde parkeervakken of in een straat verderop. Let op: voor de school in de Oosthof geldt een parkeerverbod aan de kant van de straat tegenover de parkeervakken

     

     

 Oudergesprekken

Twee keer per jaar wordt u uitgenodigd door de leerkracht voor een ouder gesprek. Er wordt gepraat over de ontwikkeling van uw kind a.d.h.v. ons leerlingvolgsysteem:  “KIJK”.

Na dit gesprek krijgt u het besproken rapport ter inzage mee naar huis.

Gymkleding

Elke week gaan we gymmen. Hiervoor hebben we gymkleding nodig. Het is handig als in een  stoffen tas zit: een korte broek, T-shirt en gymschoenen voorzien van hun naam.

Deze tas blijft op school en wordt vóór een vakantie mee naar huis gegeven om te wassen.

 Fruit eten

Iedere ochtend wordt er gezamenlijk iets gegeten en gedronken. Wilt u aan uw kind een tas meegeven met daarin iets te eten en te drinken, bij voorkeur geen snoep, maar liefst zo gezond mogelijk! Het is voor uw kind makkelijk als het fruit op stukjes, in een bakje zit.

Verjaardag vieren en traktatie

Het is altijd een groot feest als uw kind jarig is!

Op school wordt hieraan natuurlijk ook aandacht besteed. Wij vinden het gezellig als u de verjaardag mee komt vieren. Er mag deze dag ook op iets lekkers getrakteerd worden, het liefst iets gezonds. Er mag niet gefilmd worden, omdat geluidsfragmenten inbreuk maken op de privacy van de groep. Het maken van foto’s mag wel. Wilt u zelf aangeven aan de leerkracht, op welke dag u de verjaardag viert.

Thema’s

De groepen 1 en 2 werken rondom thema’s. Deze periodes duren ongeveer 6 weken. In deze weken komen allerlei activiteiten aan bod, om de ontwikkeling te stimuleren.

Deze liggen op het gebied van:

- lees/schrijf activiteiten

- reken/wiskundige activiteiten

- constructieve activiteiten

- gespreksactiviteiten

- muzikale activiteiten

- spel activiteiten

- echt/uitstapjes

Tijdens een thema kan het voorkomen, dat de kinderen een uitstapje/excursie maken. Hierover zullen we u steeds op de hoogte brengen.

 

“Kom eens kijken” middag en vieringen 

In het eerste half jaar  van het schooljaar is er een  “kom eens kijken” middag. Tijdens deze viering laten de kinderen een stukje zien, waarmee we in de klas bezig zijn geweest. De middag is van 14.00 u tot 15.00 u. In de loop van het schooljaar komen er nog andere vieringen aan bod, die de leerkrachten samen met de kinderen houden.

Deze vieringen zijn:

- Sinterklaas

- Kerst

- Carnaval

- Pasen

- Verjaardag van de leerkracht.

 

Zindelijkheid en plassen

Als uw kind naar school komt, gaan we ervan uit dat het zindelijk is en dat het zelfstandig naar de wc kan. Wilt u a.u.b. uw kind even laten plassen voordat het naar school toe komt. Het is voor de leerkracht prettig dat het eerste half uur niet iedereen naar de wc toe loopt.

Alvast hartelijk dank.

 

De leerkrachten van groep 1 en 2.