Spring naar hoofd-inhoud

rekendoelen Getal en Ruimte Junior

Op deze pagina kunt u de nieuwsbrief voor ouders vinden welke de rekenmethode 'Getal en Ruimt Junior' per blok uitgeeft om ouders te informeren over het lesstofaanbod van hun kind in het blok waarin ze werken.

Mocht u hier vragen over hebben kunt u contact opnemen met de groepsleerkracht van uw zoon / dochter.

rekenen groep 3

Klik op de link voor: 

De ouderbrief groep 3 blok 1

De doelen groep 3 blok 1