Spring naar hoofd-inhoud

 

 

 

 

Sinds de start van het Kindcentrum Kloosterzande hebben we een kindcentrumraad geformeerd. Deze kindcentrumraad bestaat uit ouders en medewerkers vanuit 't Poppeke, Foxkidz en 't Getij.  

De kindcentrumraad komt een aantal keren per jaar bij elkaar en zet dan gezamenlijke onderwerpen op de agenda. 

De thema's die we de komende tijd willen behandelen zijn:

-communicatie

-voeding

-ouders- voor ouders

 

Het thema communicatie hebben we nu samen doorlopen.

 

 Klik hier voor het document rondom onze communicatie  binnen het Kindcentrum 

 

Hieronder de notulen van de vergadering van schooljaar 2019-2020:

-notulen van de bijeenkomst van 19 september