Spring naar hoofd-inhoud

Verkeerswerkgroep

Op deze pagina willen we onze ouders, toekomstige ouders en kinderen informeren over een aantal verkeerszaken rondom 't Getij.

Hoofddoel voor ons allen: (verkeers) veiligheid  rondom 't Getij !

Klik hier om de folder vanuit de verkeerswerkgroep te downloaden.


Plannen die we samen met de buurt, de gemeente en school de komende periode willen uitvoeren:

-voetpad aan  Westzijde naast de vijver

-parkeerverbod tegenover school

-signaleringsborden in de Lange Munt

-eenrichtingsverkeer verderop in Oosthof

-weghalen groenstrook aan het begin van Oosthof

-werven en opleiden van  verkeersouders

-organisatie van een schoolverkeersdag

Uiteraard dit allemaal in samenspraak en overleg met de buurt en de gemeente.

Verkeerssubsidie van de provincie Zeeland

Onze school heeft ook voor schooljaar 2017-2018 een verkeerssubsidie vanuit de Provincie ontvangen. Deze subsidie gebruiken wij om onze werkgroep verkeer van te faciliteren. Deze werkgroep komt een aantal keren per jaar bij elkaar om de verkeerssituatie rondom school te bespreken.  Daarnaast gebruiken we deze subsidie om ons verkeersonderwijs een impuls te geven. Dit doen we onder meer door het inzetten van de krantjes van Veilig Verkeer Nederland.